OFERTA

CENNIK PRZEDSZKOLA „TERAPIK”

 

wpisowe: 500 zł (opłata jednorazowa nie podlegająca zwrotowi, obejmująca opłaty manipulacyjne, ubezpieczenie, rezerwację miejsca oraz indywidualną diagnozę potrzeb terapeutycznych dziecka)
dla dzieci uczęszczających na terapię w Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka wpisowe wynosi 300zł

 

opłata miesięczna (stawka podstawowa): 600zł (nie obejmuje dodatkowych atrakcji
i wyjazdów)
wyżywienie: 220zł  (miesięcznie – catering z uwzględnieniem diety – na życzenie rodziców)

 

W WYPADKU POSIADANIA PRZEZ DZIECKO ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO CENNIK JEST USTALANY INDYWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ORZECZENIA

CENNIK ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH – WERSJA WYŁĄCZNIE DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA TERAPIK:

  • terapia 1x w tygodniu (do wyboru: pedagog, logopeda, SI): 70zł/godz.lekcyjna
  • terapie 2x w tygodniu: 2x65zł/godz.lekcyjna
  • terapie 3x w tygodniu (65+65+65)
  • terapie 4x w tygodniu (65+65+65+60)
  • terapie 5x w tygodniu  (65+65+65+60+60)

 

Z opieki Terapeutycznego Klub Przedszkolaka (nadzór pedagogiczny, zabawa z dziećmi, terapia grupowa wg W.Sherborne i Knilla) mogą korzystać dzieci uczęszczające na terapię do Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka 1-2-3 razy w tygodniu:

CENNIK (dopłata miesięczna do zajęć indywidualnych):

 

  • 1x w tygodniu – 150zł
  • 2x w tygodniu – 200zł
  • 3x w tygodniu – 250zł