DANE KLUBU PRZEDSZKOLAKA

Terapeutyczny Klub Przedszkolaka – Przedszkole Terapeutyczne „TERAPIK”
jest usługą edukacyjno-terapeutyczną oferowaną przez firmę:
Gabinet Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży – Iwona Palicka – Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka „Uczenie przez zmysły”
– Integracja Sensoryczna, Usługi psychologiczne, edukacyjne i zdrowotne, działajcą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Gminy Mosina nr 5283/04.

adres siedziby: Wiórek, ul.Podleśna 10, 61-160 Poznań
NIP: 777-156-69-21
Regon: 634546521
miejsce wykonywania usługi: Poznań, ul.Oliwska 14

 

Z opieki Terapeutycznego Klub Przedszkolaka (nadzór pedagogiczny, zabawa z dziećmi, terapia grupowa wg W.Sherborne i Knilla) mogą korzystać dzieci uczęszczające na terapię do Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka 1-2 razy w tygodniu