KADRA

NAUCZYCIELE:

 • mgr Dagmara Nowak (pedagog specjalny, terapeuta, nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny) – Dyrektor Przedszkola
 • mgr Karolina Grzemska (pedagog opiekuńczo-wychowawczy, nauczyciel wychowania przedszkolnego)
 • mgr Aleksandra Płonowska (pedagog opiekuńczo-wychowawczy, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel wychowania przedszkolnego, dyplomowany terapeuta behawioralny (studia podyplomowe Stosowanej Analizy Zachowania)


NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY: 

 • mgr Katarzyna Kapuścińska (fizjoterapeuta, pedagog)
 • mgr Justyna Kruszewska (pedagog, terapeuta)
 • mgr Beata Wąsiewska (pedagog, terapeuta) – URLOP 2016-2017


pomoc pedagogiczna
(wolontariusze, stażyści WNS UAM)

pomoc opiekuńcza: p.Rysia

LOGOPEDZI:

 • mgr Magdalena Leszczuk-Rugała (dypl.neurologopeda)
 • mgr Teresa Dzikowska (dypl.neurologopeda)
 • mgr Sylwia Jakus (dypl.neurologopeda)
 • mgr Sylwia Kot (logopeda)


TERAPEUCI:

 • mgr Dagmara Nowak (pedagog specjalny, terapeuta behawioralny – Kurs III-stopniowy terapii behawioralnej dzieci z autyzmem, terapeuta SI, terapeuta Bilateralnej Integracji, terapeuta Metody Ruchu Rozwijającego, certyfikowany terapeuta metody Instrumental Enrichment)
 • mgr Katarzyna Modrzejewska (pedagog specjalny, terapeuta behawioralny – Kurs III-stopniowy terapii behawioralnej dzieci z autyzmem)
 • mgr Iwona Sieczkarek (fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej)
 • mgr Joanna Ogórkiewicz (fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej)


PSYCHOLOG:

 • mgr Iwona Palicka: specjalista psychologii klinicznej – neuropsycholog, terapeuta integracji sensorycznej i neurorozwoju


WSPÓŁPRACA:

 • Szkoła Olimpijczyk – wprowadzanie dzieci do grupy rówieśniczej