METODY PRACY

Każde dziecko realizuje swój indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb i możliwości.

 

Programy ukierunkowane są przede wszystkim na:

 • rozwój mowy i komunikacji
 • doskonalenie samodzielności i zabawy
 • naukę podejmowania i podtrzymywania interakcji społecznych z rówieśnikami i dorosłymi
 • kształtowanie poprawnych zachowań w miejscach publicznych
 • rozwój umiejętności intelektualnych

 

 

Celem realizowanych z dziećmi programów jest przygotowanie ich do podjęcia dalszej nauki w kolejnych etapach kształcenia.

 

 

Metody pracy:

 • komunikacja wg systemu PECS (Picture Exchange Communication System)
 • Stosowana  Analiza Zachowania (ABA – Applied Behavior Analysis), czyli terapia wykorzystująca program behawioralnej modyfikacji zachowań
 • Piktogramy i plany aktywności
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
 • Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz
 • Klanza
 • Zajęcia plastyczne i muzyczno-ruchowe, gry i zabawy przedszkolne
 • Gry i zabawy sensomotoryczne poprawiające odbiór wrażeń zmysłowych
 • Integracja5-latków z rówieśnikami na terenie zaprzyjaźnionego przedszkola publicznego (przygotowanie do nauki w kl.0)

 

 

Dodatkowo możemy włączyć do programu:

 • Metody stymulacyjne (w oparciu o programy C.Delacato)
 • Integrację Sensoryczną A.J.Ayres
 • Integrację Bilateralną wg.Sheila Dobie
 • Metody neurorozwojowe (program Sally Goddard-Blythe dla przedszkoli)
 • Dogoterapię
 • Hipoterapię