Przyjmujemy dzieci z różnymi wyzwaniami rozwojowymi !

 

 

Wyróżniamy się Indywidualnym programem edukacyjno-terapeutyczny dostosowanym do potrzeb i możliwości dziecka

Zajęcia odbywają się w małej grupie przedszkolnej wg autorskiego programu opartego na programach wychowania przedszkolnego aktualnie rekomendowanych przez MEN (nadzór merytoryczny Kuratorium Oświaty w Poznaniu)

 

ponadto:

dla każdego dziecka
ustalany jest indywidualny program terapeutyczny obejmujący
terapię pedagogiczną, logopedyczną, integracji sensorycznej

Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku
W godzinach : 7.00 – 16.30

 

 

Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 roku życia z wyzwaniami rozwojowymi (o różnej etiologii) :

  • autyzmem i innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • FASD (Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwoju)
  • zespołami genetycznymi
  • opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
  • opóźnieniem mowy
  • deficytami integracji sensorycznej
  • nadpobudliwością psychoruchową
  • zaburzeniami zachowania

Każde dziecko jest indywidualnie oceniane przez psychologa i współpracujących terapeutów w celu doboru odpowiednich form terapii
grupa przedszkolna może liczyć max 10 dzieci pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci uczęszczające na terapię do CentrumStymulacji Rozwoju Dziecka

Przedszkole Terapeutyczne ||TERAPIK||